Data Security

Privacyverklaring

Wij appreciëren uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens houden specifieke informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in. Daaronder valt informatie zoals de civiele naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum.
Aangezien deze gegevens bijzondere bescherming genieten, worden ze bij ons alleen in de technisch noodzakelijke omvang verzameld. Hieronder geven wij aan welke informatie wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze wordt gebruikt.
Onze privacypraktijken zijn in overeenstemming met de voorschriften van de Federale wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) en de telemediawet (TMG). We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de verwerking van aanvragen en eventueel voor de afwikkeling van bestellingen / overeenkomsten verzamelen, verwerken en opslaan. Alleen als u vooraf uw toestemming apart hebt gegeven, vindt gebruik van uw gegevens ook plaats voor verder gaande, in de toestemming precies bepaalde doeleinden, zoals informatie over offertes via de nieuwsbrief, etc .

1. Verantwoordelijke partij in de zin van § 13 alinea 1 TMG / § 3 alinea 7 BDSG
Verantwoordelijk op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:
Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4
65795 Hattersheim am Main
E-mail: dental.eu@kuraray.com
Fax: +49 69 305 98 85 934

2. Anoniem / gepseudonimiseerd gebruik van de website
U kunt altijd terecht op onze website zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Gepseudonimiseerde gebruiksgegevens worden niet gekoppeld aan de gegevens van de drager van het pseudoniem. Aanmaak van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen vindt niet plaats.

3. Specifieke functies van de website
Onze website biedt u verschillende functies, bij gebruik waarvan door ons persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Hieronder leggen we uit wat er gebeurt met deze gegevens:
• Contactformulieren:
De via onze contactformulieren geregistreerde gegevens zullen wij alleen gebruiken voor het verwerken van de aanvragen die via de contactformulieren binnenkomen. Na het verwerken van de aanvragen worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan.
• Nieuwsbrief:
De in het inlogscherm van onze nieuwsbrief opgenomen gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, waarin we u informeren over al onze diensten. Wij zullen u na aanmelding een bevestigingsemail sturen, waarin een link is opgenomen, die u moet aanklikken om de registratie voor onze nieuwsbrief (double opt-in) te voltooien. De nieuwsbrief kan op elk gewenst moment worden geannuleerd door te klikken op de link uitschrijven. Uw gegevens worden binnen zes maanden na het afmelden door ons gewist. Uw gegevens worden in geval van een onvoltooide aanmelding eveneens binnen zes maanden door ons gewist.

4. Data-overdracht / Oormerking
Wij geven persoonlijke informatie alleen door aan derden wanneer dit voor ons noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen, met name voor de afwikkeling van een gesloten overeenkomst. Doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden gebeurt niet, behalve voor de genoemde doeleinden van de afwikkeling van de overeenkomst en de betalingen.
Als u ons persoonlijke gegevens in het kader van een uitdrukkelijke toestemming ter beschikking stelt, worden deze gegevens alleen gebruikt voor het doel, dat aan de toestemming ten grondslag ligt en waarmee u vooraf hebt ingestemd. Wij zullen uw persoonlijke gegevens slechts zo lang opslaan als nodig is voor het beoogde doel van het verzamelen van gegevens of als wettelijk is voorgeschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
Met uw bescherming verdienende belangen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen rekening gehouden. U kunt bij de verantwoordelijke instantie informatie krijgen over de opgeslagen gegevens die u betreffen.

5. Statistische analyse van de bezoeken aan deze website
Wij verzamelen, verwerken en slaan bij het oproepen van deze site of van individuele bestanden op de website de volgende gegevens op: het IP-adres, website van waaruit het bestand werd opgeroepen, naam van het bestand, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid verzonden data en bericht over het succes van de oproep (zgn. web-log). Deze toegangsgegevens gebruiken wij uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van ons webaanbod en voor statistische doeleinden.
Daarnaast gebruiken we voor het evalueren van de bezoeken de volgende plug-ins en actieve script-inhouden:
• Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van verschillende technieken, o.a. ook van zogenaamde 'cookies', die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van deze website door de bezoekers mogelijk maken. De resultaten van Google Analytics over uw gebruik van deze website worden doorgegeven aan Google-servers, die evt. kunnen opereren in landen buiten de lidstaten van de Europese Unie en eventueel ook buiten de lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Door activering van de IP-anonimisering binnen de Google Analytics Trackingcodes voor deze website, wordt uw IP-adres door Google voor de overdracht geanonimiseerd. Deze website maakt gebruik van een Google Analytics-Tracking-Code, die is uitgebreid met de operator gat._anonymizeIp(); om slechts een geanonimiseerde vastlegging van IP-adressen (zgn. IP-masking) mogelijk te maken. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, te rapporten over de websiteactiviteiten en andere met website en internetgerelateerde diensten aan de website-exploitant te verlenen. Google zal uw IP-adres, verkregen via uw browser in het kader van Google Analytics, niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van Google-cookies voorkomen door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle mogelijkheden van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door de Google-cookie zijn aangemaakt en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres.) aan Google worden gezonden en door Google worden verwerkt, door de browser plug-in die onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbaar is te downloaden en te installeren. Het veiligheids- en privacybeleid van Google Analytics kunt u vinden onder http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

6. Inhoud van derden en/of verwerking van gegevens buiten de EU
Op onze website maken wij gebruik van actieve JavaScript-content van externe providers. Door het oproepen van onze website ontvangen deze externe providers eventueel persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website. Hierbij is verwerking van gegevens buiten de EU mogelijk. U kunt dit voorkomen door een JavaScript-blocker zoals bijv. de browser plug-in 'NoScript' te installeren (www.noscript.net) of JavaScript in uw browser te deactiveren. Dit kan leiden tot functionele beperkingen op de websites die u bezoekt.
We gebruiken om precies te zijn:
• Browser-Update.org:
Op onze site wordt JavaScript van de provider Browser-Update.org geladen. Browser-Update.org is een initiatief van Webmasterpro.de (Team23 GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Str. 6, 86159 Augsburg). Als u in uw browser JavaScript hebt ingeschakeld en geen JavaScript-blocker hebt geïnstalleerd, zal uw browser mogelijk persoonlijke gegevens doorgeven. U kunt het vastleggen en doorsturen van persoonsgegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door het uitschakelen van de uitvoering van JavaScript in uw browser of door een tool als "NoScript" te installeren. ).
• Facebook:
Op onze pagina's worden plug-ins van het bedrijf Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA of haar dochteronderneming Facebook Ireland Ltd, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland (Facebook) geladen. Als u in uw browser scripts hebt ingeschakeld en geen scriptblocker geïnstalleerd hebt, zal uw browser zonder apart na te vragen persoonlijke gegevens aan Facebook doorsturen. Wanneer u bent aangemeld is directe koppeling van gegevens aan het Facebook-profiel mogelijk. We weten niet welke gegevens Facebook koppelt aan de ontvangen persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden Facebook deze gegevens gebruikt. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kan koppelen, kunt u zich afmelden van uw Facebook-gebruikersaccount en de uitvoering van script-inhouden van Facebook in uw browser blokkeren, bijvoorbeeld met de script-blockers van www.noscript.net of www.ghostery.com.
• Twitter:
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de microblogdienst twitter.com, die door Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (Twitter) wordt geëxploiteerd. Wanneer u een webpagina van onze website bezoekt, die plug-ins van Twitter bevat, zal uw browser rechtstreeks verbinding maken met de servers van Twitter. Hierdoor worden mogelijk persoonlijke gegevens aan Twitter doorgegeven, zodat Twitter de informatie ontvangt, dat u persoonlijk de betreffende pagina van onze website hebt bezocht. Twitter kan eventueel het bezoek aan onze website aan uw Twitter-account koppelen. Ook na het afmelden bij Twitter worden data doorgegeven aan Twitter. Het afmelden voorkomt alleen de koppeling van de gegevens aan een Twitter-account. Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw desbetreffende rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de privacyverklaringen van Twitter (https://twitter.com/privacy). Als u niet wilt, dat Twitter via onze website informatie over u verzamelt, moet u voordat u onze website bezoekt in uw browser de functie 'Do not Track' (https://support.twitter.com/articles/20169453) instellen of als alternatief in uw browser het gebruik van plug-ins van Twitter uitschakelen of de uitvoering van scripts voor het domein twitter.com in zijn geheel blokkeren (bijv. www.noscript.net of www.ghostery.com).

7. Informatie over het gebruik van cookies
Op verschillende pagina's gebruiken wij cookies, om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Bij de zogenaamde 'cookies' gaat het om kleine tekstbestanden, die uw browser op uw computer kan achterlaten. Het proces van het achterlaten van een cookiebestand wordt ook wel 'set a cookie' genoemd. U kunt uw browser desgewenst zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, per geval beslist of u dat accepteert of in principe akkoord gaat met de acceptatie van cookies of die in principe uitsluit. Cookies kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om te registreren dat uw computer al een keer verbinding met een website heeft gehad (permanente cookies) of om het laatst bekeken aanbiedingen (session cookies) op te slaan. Wij maken gebruik van cookies om u een verbeterd gebruiksgemak te bieden. Om van onze verbeterde functies gebruik te maken, raden wij u aan het accepteren van cookies op onze website toe te staan.

8. Dataveiligheid en -bescherming, communicatie via e-mail
Uw persoonlijke gegevens worden door technische en organisatorische maatregelen bij het verzamelen, opslaan en verwerken zo beschermd, dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij het communiceren via e-mail kan de volledige beveiliging van gegevens niet worden gegarandeerd, dus we raden voor informatie met een grote behoefte aan geheimhouding de post aan.

9. Intrekking van toestemming - data-informatie en aanvragen voor veranderingen - wissen en afschermen van data
Volgens de federale wet op de bescherming van persoonlijke gegevens hebt u een recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens evenals evt. een recht op het corrigeren, blokkeren of wissen van deze gegevens. Uw gegevens worden gewist, als de wettelijke regelingen zich daar niet tegen verzetten. U kunt een ons verleende toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken op elk gewenst moment intrekken. Wensen inzake informatie, wissen en correctie van uw gegevens en gaarne ook suggesties kunt u altijd sturen naar het volgende adres:
Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4
65795 Hattersheim am Main
E-mail: dental.eu@kuraray.com
Fax: +49 69 305 98 85 934

Opgesteld door:
© IT-recht-advocatenkantoor DURY - www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de

Kuraray Europe Benelux BV gebruikt cookies en scripts van Google en Facebook om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we de functionaliteit en effectiviteit ervan kunnen verbeteren. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring. privacy- en cookieverklaring

sluiten